societal security

ühiskonnaturve

Õ: (i) pole sama mis sotsiaalturvalisus
(ii) pole sama mis sotsiaalkaitse

olemus
kontseptsioon ühiskonna põhiolemuse püsimise tagamisest muutuvate tingimuste ja võimalike või tegelike ohtude korral; sõnastati 1990il Kopenhageni turvauuringute koolkonnas
= a concept developed in 1990s by the Copenhagen School of security studies that focuses on the ability of a society to persist in its essential character

EVS ISO 22300:
ühiskonna kaitse tahtlikest või tahtmatutest inimtoimingutest, looduslikest ohtudest ja tehnilistest avariidest tulenevate intsidentide, hädaolukordade ja õnnetuste
eest ning neile reageerimine
= protection of society from, and response to, incidents, emergencies and disasters caused by intentional and
unintentional human acts, natural hazards, and technical failures


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Societal_security

http://jpeterburgess.com/blog/what-is-societal-security-2/

https://www.cpc-ew.ro/pdfs/societal_security.pdf

https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1529441/FULLTEXT01

https://securitydimensions.publisherspanel.com/api/files/view/566049.pdf

Toimub laadimine

societal security

ühiskonnaturve

Õ: (i) pole sama mis sotsiaalturvalisus
(ii) pole sama mis sotsiaalkaitse

olemus
kontseptsioon ühiskonna põhiolemuse püsimise tagamisest muutuvate tingimuste ja võimalike või tegelike ohtude korral; sõnastati 1990il Kopenhageni turvauuringute koolkonnas
= a concept developed in 1990s by the Copenhagen School of security studies that focuses on the ability of a society to persist in its essential character

EVS ISO 22300:
ühiskonna kaitse tahtlikest või tahtmatutest inimtoimingutest, looduslikest ohtudest ja tehnilistest avariidest tulenevate intsidentide, hädaolukordade ja õnnetuste
eest ning neile reageerimine
= protection of society from, and response to, incidents, emergencies and disasters caused by intentional and
unintentional human acts, natural hazards, and technical failures


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Societal_security

http://jpeterburgess.com/blog/what-is-societal-security-2/

https://www.cpc-ew.ro/pdfs/societal_security.pdf

https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1529441/FULLTEXT01

https://securitydimensions.publisherspanel.com/api/files/view/566049.pdf

Palun oodake...

Tõrge

societal security

ühiskonnaturve

Õ: (i) pole sama mis sotsiaalturvalisus
(ii) pole sama mis sotsiaalkaitse

olemus
kontseptsioon ühiskonna põhiolemuse püsimise tagamisest muutuvate tingimuste ja võimalike või tegelike ohtude korral; sõnastati 1990il Kopenhageni turvauuringute koolkonnas
= a concept developed in 1990s by the Copenhagen School of security studies that focuses on the ability of a society to persist in its essential character

EVS ISO 22300:
ühiskonna kaitse tahtlikest või tahtmatutest inimtoimingutest, looduslikest ohtudest ja tehnilistest avariidest tulenevate intsidentide, hädaolukordade ja õnnetuste
eest ning neile reageerimine
= protection of society from, and response to, incidents, emergencies and disasters caused by intentional and
unintentional human acts, natural hazards, and technical failures


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Societal_security

http://jpeterburgess.com/blog/what-is-societal-security-2/

https://www.cpc-ew.ro/pdfs/societal_security.pdf

https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1529441/FULLTEXT01

https://securitydimensions.publisherspanel.com/api/files/view/566049.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!