social security

sotsiaalturvalisus

Õ: (i) pole sama mis ühiskonnaturve
(ii) pole sama mis sotsiaalkaitse

olemus
ühiskonna kohustuslik abi oma liikmele,
tuleneb ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklist 22:
"Igaühel on ühiskonna liikmena õigus
sotsiaalsetele tagatistele, samuti on tal õigus
riiklike jõupingutuste ja rahvusvahelise koostöö kaudu,
arvestades iga riigi elukorraldust ja ressursse,
kasutada
tema inimväärikuse ja isiksuse vabaks arenguks vajalikke
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi."
= Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Wiktionary:
a system whereby the state either through general or specific taxation provides various benefits to help ensure the wellbeing of its citizens

ISO 13065:
tervishoiu kättesaadavus ja sissetuleku turvalisus,
eeskätt vanaduse, töötuse, haiguse, invaliidsuse, töötrauma, emaduse või toitjakaotuse puhul; võib eri maades erineda
= access to health care and income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a main income earner
Note. Social security can vary from one country to another
.

ülevaateid
https://ww1.issa.int/about/socialsecurity

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_social_security

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_(United_States)

Toimub laadimine

social security

sotsiaalturvalisus

Õ: (i) pole sama mis ühiskonnaturve
(ii) pole sama mis sotsiaalkaitse

olemus
ühiskonna kohustuslik abi oma liikmele,
tuleneb ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklist 22:
"Igaühel on ühiskonna liikmena õigus
sotsiaalsetele tagatistele, samuti on tal õigus
riiklike jõupingutuste ja rahvusvahelise koostöö kaudu,
arvestades iga riigi elukorraldust ja ressursse,
kasutada
tema inimväärikuse ja isiksuse vabaks arenguks vajalikke
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi."
= Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Wiktionary:
a system whereby the state either through general or specific taxation provides various benefits to help ensure the wellbeing of its citizens

ISO 13065:
tervishoiu kättesaadavus ja sissetuleku turvalisus,
eeskätt vanaduse, töötuse, haiguse, invaliidsuse, töötrauma, emaduse või toitjakaotuse puhul; võib eri maades erineda
= access to health care and income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a main income earner
Note. Social security can vary from one country to another
.

ülevaateid
https://ww1.issa.int/about/socialsecurity

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_social_security

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_(United_States)

Palun oodake...

Tõrge

social security

sotsiaalturvalisus

Õ: (i) pole sama mis ühiskonnaturve
(ii) pole sama mis sotsiaalkaitse

olemus
ühiskonna kohustuslik abi oma liikmele,
tuleneb ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklist 22:
"Igaühel on ühiskonna liikmena õigus
sotsiaalsetele tagatistele, samuti on tal õigus
riiklike jõupingutuste ja rahvusvahelise koostöö kaudu,
arvestades iga riigi elukorraldust ja ressursse,
kasutada
tema inimväärikuse ja isiksuse vabaks arenguks vajalikke
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi."
= Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Wiktionary:
a system whereby the state either through general or specific taxation provides various benefits to help ensure the wellbeing of its citizens

ISO 13065:
tervishoiu kättesaadavus ja sissetuleku turvalisus,
eeskätt vanaduse, töötuse, haiguse, invaliidsuse, töötrauma, emaduse või toitjakaotuse puhul; võib eri maades erineda
= access to health care and income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a main income earner
Note. Social security can vary from one country to another
.

ülevaateid
https://ww1.issa.int/about/socialsecurity

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_social_security

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_(United_States)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!