AKIT
English Eesti

social security

sotsiaalturvalisus

Õ:(i) pole sama mis ühiskonnaturve
(ii) pole sama mis sotsiaalkaitse

olemus
ühiskonna kohustus oma liiget abistada,
- tuleneb ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklist 22:
"Igaühel on ühiskonna liikmena õigus sotsiaalsetele tagatistele, samuti on tal õigus riiklike jõupingutuste ja rahvusvahelise koostöö kaudu, arvestades iga riigi elukorraldust ja ressursse, kasutada tema inimväärikuse ja isiksuse vabaks arenguks vajalikke majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi."