AKIT
English Eesti

societal security

ühiskonnaturve

Õ:(i) pole sama mis sotsiaalturvalisus
(ii) pole sama mis sotsiaalkaitse

olemus
kontseptsioon
ühiskonna põhiolemuse püsimise tagamisest
- muutuvate tingimuste ja
- võimalike või tegelike ohtude korral
- sõnastati 1990il
------ Kopenhageni turvauuringute koolkonnas

ISO 22300:
ühiskonna kaitse
- tahtlikest või tahtmatutest inimtoimingutest
- looduslikest ohtudest
- tehnilistest avariidest
tulenevate
- intsidentide
- hädaolukordade
- õnnetuste
eest ja neile reageerimine

täpsemalt
http://jpeterburgess.com/blog/what-is-societal-security-2/

https://www.slideshare.net/GRFDavos/societal-security-the-new-standard-iso-22301-for-business-continuity-management

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0973598417706591

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27189.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en