social protection

sotsiaalkaitse

Õ: (i) pole sama mis ühiskonnaturve
(ii) pole sama mis sotsiaalturvalisus

olemus
sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande meetmestik üksikisiku või leibkonna toimetuleku parandamiseks sissetuleku osalisest või täielikust kaotusest põhjustatud toimetulekuriski või toetusvajaduse ilmnemisel

ISO 22300:
inimeste heaolu kahjulikult mõjutavate olukordade vältimine, haldus ja ületamine; hõlmab poliitikaid ja kavasid, mis on mõeldud vähendama vaesust ja kaitsetust, edendades tööjõuturge, vähendades inimeste avatust riskidele ning suurendades nende suutvust tulla toime majanduslike ja sotsiaalsete riskidega, näiteks tööpuuduse, hüljatuse, haiguste, puuete ja vanadusega
= preventing, managing and overcoming situations that adversely affect people’s well-being
Note. It consists of policies and programmes designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their capacity to manage economic and social risks, such as unemployment, exclusion, sickness, disability and old age


ülevaateid
https://socialprotection.org/learn/glossary/what-is-social-protection

http://www.gsdrc.org/docs/open/socialprotection.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_protection

http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=2057&furtherEvents=yes

https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare

Toimub laadimine

social protection

sotsiaalkaitse

Õ: (i) pole sama mis ühiskonnaturve
(ii) pole sama mis sotsiaalturvalisus

olemus
sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande meetmestik üksikisiku või leibkonna toimetuleku parandamiseks sissetuleku osalisest või täielikust kaotusest põhjustatud toimetulekuriski või toetusvajaduse ilmnemisel

ISO 22300:
inimeste heaolu kahjulikult mõjutavate olukordade vältimine, haldus ja ületamine; hõlmab poliitikaid ja kavasid, mis on mõeldud vähendama vaesust ja kaitsetust, edendades tööjõuturge, vähendades inimeste avatust riskidele ning suurendades nende suutvust tulla toime majanduslike ja sotsiaalsete riskidega, näiteks tööpuuduse, hüljatuse, haiguste, puuete ja vanadusega
= preventing, managing and overcoming situations that adversely affect people’s well-being
Note. It consists of policies and programmes designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their capacity to manage economic and social risks, such as unemployment, exclusion, sickness, disability and old age


ülevaateid
https://socialprotection.org/learn/glossary/what-is-social-protection

http://www.gsdrc.org/docs/open/socialprotection.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_protection

http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=2057&furtherEvents=yes

https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare

Palun oodake...

Tõrge

social protection

sotsiaalkaitse

Õ: (i) pole sama mis ühiskonnaturve
(ii) pole sama mis sotsiaalturvalisus

olemus
sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande meetmestik üksikisiku või leibkonna toimetuleku parandamiseks sissetuleku osalisest või täielikust kaotusest põhjustatud toimetulekuriski või toetusvajaduse ilmnemisel

ISO 22300:
inimeste heaolu kahjulikult mõjutavate olukordade vältimine, haldus ja ületamine; hõlmab poliitikaid ja kavasid, mis on mõeldud vähendama vaesust ja kaitsetust, edendades tööjõuturge, vähendades inimeste avatust riskidele ning suurendades nende suutvust tulla toime majanduslike ja sotsiaalsete riskidega, näiteks tööpuuduse, hüljatuse, haiguste, puuete ja vanadusega
= preventing, managing and overcoming situations that adversely affect people’s well-being
Note. It consists of policies and programmes designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labour markets, diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their capacity to manage economic and social risks, such as unemployment, exclusion, sickness, disability and old age


ülevaateid
https://socialprotection.org/learn/glossary/what-is-social-protection

http://www.gsdrc.org/docs/open/socialprotection.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_protection

http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=2057&furtherEvents=yes

https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!