AKIT
English Eesti

social protection

sotsiaalkaitse

Õ:(i) pole sama mis ühiskonnaturve
(ii) pole sama mis sotsiaalturvalisus

olemus
sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande meetmestik
- üksikisiku või leibkonna toimetuleku parandamiseks
- sissetuleku osalisest või täielikust kaotusest põhjustatud toimetulekuriski või toetusvajaduse ilmnemisel

täpsemalt
http://www.gsdrc.org/docs/open/socialprotection.pdf

http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/13/05/03/?all=1

https://www.oecd.org/social/Future-of-social-protection.pdf