AKIT
English Eesti

risk

risk

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300, 31000, ISO/IEC 27000: määramatuse toime eesmärkidele, kusjuures

- toime on positiivne (= soodne võimalus) või negatiivne hälve oodatavast

- sageli iseloomustatakse riski võimalike sündmuste ja tagajärgedega või mingi sündmuse tagajärgede ja selle sündmuse võimalikkuse kombinatsiooniga;

- eesmärkidel võib olla rahalisi, tervishoiu- ja ohutusalaseid ning keskkonnasihte jm aspekte ja nad võivad kehtida eri tasemetel (strateegilisel, üleorganisatsioonilisel, projekti, toote, protsessi vm tasemel)

- määramatus on niisugune teabe puudumine või vaegus, mis on seotud mingi sündmusega, selle tagajärjega või selle võimalikkusega või nende mõistmise või teadmisega

- infoturvarisk on seotud võimalusega, et ohud kasutavad ära mingi infovara või infovarade rühma nõrkusi ja tekitavad seeläbi organisatsioonile kahju

vt ka
- aktsepteeritud risk
- algrisk
- auditi risk
- finantsrisk
- infoturvarisk
- isikurisk
- jääkrisk
- keskne riskiindikaator
- riskadaptiivne autentimine
- riski aktsepteerimine
- riskiallikas
- riskianalüüs
- riskiaruandlus
- riskide agregeerimine
- riskihaldur
- riskihaldus
- riskihalduse audit
- riskihalduse karkass
- riskihalduse plaan
- riskihalduse poliitika
- riskihalduse protsess
- riski hindamine
- riskihoiak
- riskiindikaator
- riski jagamine
- riskijuht
- riski kaalutlemine
- riski kirjeldus
- riski kriteeriumid
- riski kvalitatiivne kaalutlemine
- riski kvantitatiivne kaalutlemine
- riski kõrvaldamine
- riskikäsitlus
- riskile avatus
- riski leevendamine
- riskilogi
- riskilävi
- riskimaatriks
- riskinorm
- riskiomanik
- riskiosaline
- riski poolkvantitatiivne kaalutlemine
- riskiprofiil
- riski rahastamine
- riskiregister
- riskist hoidumine
- riskist keeldumine
- riski säilitamine
- riskitaluvus
- riskitase
- riski tasuvusanalüüs
- riskiteavitus ja konsulteerimine
- riskitunne
- riskituvastus
- riskivalmidus
- riski vähendamine
- riski vältimine
- riskiväärtus
- riski üleandmine
- riskvara
- strateegiline risk
- turvarisk
- valitsemine, riskihaldus ja vastavuse tagamine
- äririsk