AKIT
English Eesti

risk communication and consultation

riskiteavitus ja konsulteerimine

olemus
ISO/IEC 27000: organisatsiooni pidevad ja iteratiivsed protsessid riski haldamist puudutava teabe andmiseks, jagamiseks või saamiseks ning dialoogiks riskiosalistega:
- see teave võib puudutada
----- riski olemasolu
----- iseloomu
----- kuju
----- võimalikkust
----- olulisust
----- hindamist
----- aktsepteeritavust
----- käsitlemist
- konsulteerimine on organisatsiooni ja ta riskiosaliste vahelise informeeritud suhtluse kahepoolne protsess,
----- enne mingi otsuse tegemist või suuna määramist
----- otsustamise lähtetegevus, mitte ühisotsustamine