AKIT
English Eesti

risk sharing

riski jagamine

olemus
ISO Guide 73: üks riskikäsitluse vorme:
- riski kokkuleppeline jagamine teistega
- näiteks kindlustuse või muude lepinguvormide kaudu
- jagamise ulatus võib sõltuda jagamiskorralduse usaldatavusest ja selgusest
- jagamist võivad piirata, keelata või kohustada õigusnormid või muud nõuded