AKIT
English Eesti

risk sharing

riski jagamine

olemus
ISO Guide 73:
üks riskikäsitluse vorme,
riski kokkuleppeline jagamine teistega
näiteks kindlustuse või muude lepinguvormide kaudu;
jagamise ulatus võib sõltuda
jagamiskorralduse usaldatavusest ja selgusest,
jagamist võivad piirata, keelata või kohustada
õigusnormid või muud nõuded;
üks jagamise vorme on riski üleandmine
=
form of risk treatment involving the agreed distribution of risk with other parties
Note 1. Legal or regulatory requirements can limit, prohibit or mandate risk sharing.
Note 2. Risk sharing can be carried out through insurance or other forms of contract.
Note 3.The extent to which risk is distributed can depend on the reliability and clarity of the sharing arrangements.
Note 4. Risk transfer is a form of risk sharing.


ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/risk-sharing

https://simplicable.com/new/risk-sharing

https://www.oecd.org/fr/reformereg/reforme/risksharing.htm

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ebart201803_03.en.pdf