AKIT
English Eesti

risk reporting

riskiaruandlus; riskiteavitus

ISO Guide 73: vorm teatud sisemiste või väliste riskiosaliste teavitamiseks riski ja selle haldamise hetkeseisust