AKIT
English Eesti

interested party

huvipool

Õ:pole tingimata riskiosaline,
kuid võib seda olla

olemus
tegevuse või ettevõtmise tulemustest huvitatud
(kuid mitte tingimata selles osalev) isik või üksus

ISO 9000:
isik või rühm, kes on huvitatud
organisatsiooni tegevustulemustest või edust;
võib olla otsustaja

ISO/IEC 12207, stakeholder:
isik või organisatsioon, kellel on
mingi õigus, osa, taotlus või huvi,
mis on seotud süsteemiga või
süsteemi tunnusomaduste vastavusega
ta vajadustele ja ootustele

ISO 22301, ISO/IEC 27000:
isik või organisatsioon, kes
võib mingit otsust või tegevust mõjutada,
olla sellega mõjutatav või
tunduda olevat sellega mõjutatud

ISO/IEC 27036:
isik või organisatsioon tarnesuhtes,
kes on huvitatud mingist varast,
selles standardis:
toodete ja teenustega seotud teabest

ülevaateid
http://jwfds.com/wordpress1/wp-content/uploads/2017/09/F-CUSS-1-List-of-Interested-Parties-Rev-0-5.1.17.pdf

https://the9000store.com/iso-9001-2015-requirements/iso-9001-2015-context-of-the-organization/interested-parties/

https://www.iso9001help.co.uk/4.2%20Interested%20Parties.html

https://advisera.com/9001academy/blog/2015/11/10/how-to-determine-interested-parties-and-their-requirements-according-to-iso-90012015/