interested party

huvipool

Õ: pole tingimata riskiosaline, kuid võib seda tähendada

olemus
tegevuse või ettevõtmise tulemustest huvitatud
(kuid mitte tingimata selles osalev) isik või üksus

ISO 9000, ISO/IEC 27000:
isik või organisatsioon, kes võib mõjutada otsust või tegevust, olla sellest mõjutatud või tunda end olevat sellst mõjutatud
= 9000: person or organization that may influence, be influenced by, or feel influenced by a decision or activity
= 27000: person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity

ISO 22300:
isik või organisatsioon, kes võib otsust või tegevust
mõjutada, olla sellega mõjutatav või
tunda end olevat sellega mõjutatud,
näiteks kliendid, omanikud, personal, tarnijad,
reguleerijad, liidud, partnerid või ühiskond, mis võib
hõlmata konkurente või vastaspoolseid survegruppe;
(i) huvipooleks võib olla otsustaja;
(ii) mõjutatud kogukonnad ja kohalikud elanikkonnad
loetakse huvipoolteks;
= person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity,
EXAMPLE:
Customers, owners, personnel, providers, bankers, regulators, unions, partners or society that can include competitors or opposing pressure groups.
Note 1. A decision maker can be an interested party.
Note 2. Impacted communities and local populations are considered to be interested parties.


ülevaateid
https://the9000store.com/iso-9001-2015-requirements/iso-9001-2015-context-of-the-organization/interested-parties/

https://www.iso9001help.co.uk/4.2%20Interested%20Parties.html

https://advisera.com/9001academy/blog/2015/11/10/how-to-determine-interested-parties-and-their-requirements-according-to-iso-90012015/

vt ka
- juhtiv huvipool
- maksumärgi huvipool

Toimub laadimine

interested party

huvipool

Õ: pole tingimata riskiosaline, kuid võib seda tähendada

olemus
tegevuse või ettevõtmise tulemustest huvitatud
(kuid mitte tingimata selles osalev) isik või üksus

ISO 9000, ISO/IEC 27000:
isik või organisatsioon, kes võib mõjutada otsust või tegevust, olla sellest mõjutatud või tunda end olevat sellst mõjutatud
= 9000: person or organization that may influence, be influenced by, or feel influenced by a decision or activity
= 27000: person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity

ISO 22300:
isik või organisatsioon, kes võib otsust või tegevust
mõjutada, olla sellega mõjutatav või
tunda end olevat sellega mõjutatud,
näiteks kliendid, omanikud, personal, tarnijad,
reguleerijad, liidud, partnerid või ühiskond, mis võib
hõlmata konkurente või vastaspoolseid survegruppe;
(i) huvipooleks võib olla otsustaja;
(ii) mõjutatud kogukonnad ja kohalikud elanikkonnad
loetakse huvipoolteks;
= person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity,
EXAMPLE:
Customers, owners, personnel, providers, bankers, regulators, unions, partners or society that can include competitors or opposing pressure groups.
Note 1. A decision maker can be an interested party.
Note 2. Impacted communities and local populations are considered to be interested parties.


ülevaateid
https://the9000store.com/iso-9001-2015-requirements/iso-9001-2015-context-of-the-organization/interested-parties/

https://www.iso9001help.co.uk/4.2%20Interested%20Parties.html

https://advisera.com/9001academy/blog/2015/11/10/how-to-determine-interested-parties-and-their-requirements-according-to-iso-90012015/

vt ka
- juhtiv huvipool
- maksumärgi huvipool

Palun oodake...

Tõrge

interested party

huvipool

Õ: pole tingimata riskiosaline, kuid võib seda tähendada

olemus
tegevuse või ettevõtmise tulemustest huvitatud
(kuid mitte tingimata selles osalev) isik või üksus

ISO 9000, ISO/IEC 27000:
isik või organisatsioon, kes võib mõjutada otsust või tegevust, olla sellest mõjutatud või tunda end olevat sellst mõjutatud
= 9000: person or organization that may influence, be influenced by, or feel influenced by a decision or activity
= 27000: person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity

ISO 22300:
isik või organisatsioon, kes võib otsust või tegevust
mõjutada, olla sellega mõjutatav või
tunda end olevat sellega mõjutatud,
näiteks kliendid, omanikud, personal, tarnijad,
reguleerijad, liidud, partnerid või ühiskond, mis võib
hõlmata konkurente või vastaspoolseid survegruppe;
(i) huvipooleks võib olla otsustaja;
(ii) mõjutatud kogukonnad ja kohalikud elanikkonnad
loetakse huvipoolteks;
= person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity,
EXAMPLE:
Customers, owners, personnel, providers, bankers, regulators, unions, partners or society that can include competitors or opposing pressure groups.
Note 1. A decision maker can be an interested party.
Note 2. Impacted communities and local populations are considered to be interested parties.


ülevaateid
https://the9000store.com/iso-9001-2015-requirements/iso-9001-2015-context-of-the-organization/interested-parties/

https://www.iso9001help.co.uk/4.2%20Interested%20Parties.html

https://advisera.com/9001academy/blog/2015/11/10/how-to-determine-interested-parties-and-their-requirements-according-to-iso-90012015/

vt ka
- juhtiv huvipool
- maksumärgi huvipool

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!