AKIT
English Eesti

risk tolerance

riskitaluvus

olemus
ISO Guide 73: organisatsiooni või riskiosalise valmisolek taluda oma eesmärkide saavutamiseks riskikäsitluse järgset riski;
- võib sõltuda õigusaktide või eeskirjade nõuetest

vt ka
- jääkrisk
- riski aktsepteerimine
- riskihoiak
- riskinorm
- riskitunne