AKIT
English Eesti

risk tolerance

riskitaluvus

olemus
ISO Guide 73:
organisatsiooni või riskiosalise valmisolek taluda
oma eesmärkide saavutamiseks
riskikäsitluse järgset riski,
võib sõltuda õigusaktide või eeskirjade nõuetest
=
organization's or stakeholder's readiness to bear the risk after risk treatment in order to achieve its objectives
Note. Risk tolerance can be influenced by legal or regulatory requirements.


ülevaateid
https://www.logicmanager.com/erm-software/knowledge-center/best-practice-articles/risk-appetite-risk-tolerance-residual-risk/

https://www.bankrate.com/investing/what-is-risk-tolerance/

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/risk-tolerance/

https://www.proserveit.com/blog/information-security-risk-tolerance

vt ka
- jääkrisk
- riski aktsepteerimine
- riskihoiak
- riskinorm
- riskitunne