AKIT
English Eesti

risk perception

riskitunne

olemus
subjektiivne vaade riskiolukorrale

ISO Guide 73: riskiosalise vaade riskile, kajastab ta
- vajadusi
- küsimusi
- teadmisi
- usku
- väärtusi

vt ka
- riskianalüüs
- riski hindamine
- riski kaalutlemine
- riskituvastus