AKIT
English Eesti

risk mitigation

riski leevendamine

Õ:"mitigeerimine" on poolkeelsuse näide

olemus
ISACA:
riski haldamine vastumeetmeid kasutades
ISO/IEC Guide 73:
aegunud termin,
- oli algversioonis 2002,
- versioon 2009 mainib
mittestandardse käibeväljendina