AKIT
English Eesti

risk mitigation

riski leevendamine

Õ:"mitigeerimine" on poolkeelsuse näide

olemus
ISACA:
riski haldamine vastumeetmeid kasutades

ISO/IEC Guide 73:
oli määratletuna algversioonis 73:2002
on versioonis 73:2009 riskikäsitluse kohatise vastena
=
risk treatment, Note 2:
Risk treatments that deal with negative consequences are sometimes referred to as “risk mitigation”, “risk elimination”, “risk prevention” and “risk reduction”.