AKIT
English Eesti

chief risk officer

riskijuht

olemus
organisatsiooni juhtivtöötaja,
kelle ülesanne on
kaalutleda ja leevendada riske:
- konkurentsialaseid
- õigusaktidest tulenevaid
- tehnoloogilisi