AKIT
English Eesti

chief risk officer

riskijuht

organisatsiooni juhtivtöötaja, kelle ülesanne on kaalutleda ja leevendada konkurentsialaseid, õigusaktidest tulenevaid ja tehnoloogilisi riske