civil society

kodanikuühiskond

olemus
ühiskonna "kolmas sektor" (muud on riik ja äri)
=
the "third sector" of society, distinct from government and business

ISO 22300:
mitmesugused isikud, inimrühmad, võrgud, liikumised, ühingud ja organisatsioonid, mis ilmutavad ja kaitsevad enda liikmete ja muude huve;
võib põhineda heategevuslikel, kultuurilistel, usulistel, keskkondlikel või poliitilistel väärtustel ja veendumustel;
see määratlus välistab äriettevõtted, akadeemilised asutused ja kõik riigist sõltuvad üksused
=
wide range of individuals, groups of people, networks, movements, associations and organizations that manifest and advocate for the interests of their members and others
Note 1. It can be based on philanthropic, cultural, religious, environmental or political values and convictions.
Note 2. This definition excludes for-profit companies and businesses, academia and all government-dependent entities.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society

https://civilsocietycommission.org/wp-content/uploads/2021/05/What-is-civil-society.pdf

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/51588/IDL-51588.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:d683ece8-4006-497d-a484-f90fdc0e484e/12%20Kocka%20Zivilgesellschaft.pdf

https://www.asanet.org/sites/default/files/attach/journals/mar19stfeature.pdf

https://www.itu.int/net/wsis/review/inc/docs/roreports/WSIS10_Country_Reporting-APC.pdf

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12%20Lessons%20Partnering%20with%20Civil%20Society.pdf

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/71556/ssoar-2020-hummel_et_al-Understanding_Civil_Society_in_Europe.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2020-hummel_et_al-Understanding_Civil_Society_in_Europe.pdf

Toimub laadimine

civil society

kodanikuühiskond

olemus
ühiskonna "kolmas sektor" (muud on riik ja äri)
=
the "third sector" of society, distinct from government and business

ISO 22300:
mitmesugused isikud, inimrühmad, võrgud, liikumised, ühingud ja organisatsioonid, mis ilmutavad ja kaitsevad enda liikmete ja muude huve;
võib põhineda heategevuslikel, kultuurilistel, usulistel, keskkondlikel või poliitilistel väärtustel ja veendumustel;
see määratlus välistab äriettevõtted, akadeemilised asutused ja kõik riigist sõltuvad üksused
=
wide range of individuals, groups of people, networks, movements, associations and organizations that manifest and advocate for the interests of their members and others
Note 1. It can be based on philanthropic, cultural, religious, environmental or political values and convictions.
Note 2. This definition excludes for-profit companies and businesses, academia and all government-dependent entities.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society

https://civilsocietycommission.org/wp-content/uploads/2021/05/What-is-civil-society.pdf

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/51588/IDL-51588.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:d683ece8-4006-497d-a484-f90fdc0e484e/12%20Kocka%20Zivilgesellschaft.pdf

https://www.asanet.org/sites/default/files/attach/journals/mar19stfeature.pdf

https://www.itu.int/net/wsis/review/inc/docs/roreports/WSIS10_Country_Reporting-APC.pdf

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12%20Lessons%20Partnering%20with%20Civil%20Society.pdf

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/71556/ssoar-2020-hummel_et_al-Understanding_Civil_Society_in_Europe.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2020-hummel_et_al-Understanding_Civil_Society_in_Europe.pdf

Palun oodake...

Tõrge

civil society

kodanikuühiskond

olemus
ühiskonna "kolmas sektor" (muud on riik ja äri)
=
the "third sector" of society, distinct from government and business

ISO 22300:
mitmesugused isikud, inimrühmad, võrgud, liikumised, ühingud ja organisatsioonid, mis ilmutavad ja kaitsevad enda liikmete ja muude huve;
võib põhineda heategevuslikel, kultuurilistel, usulistel, keskkondlikel või poliitilistel väärtustel ja veendumustel;
see määratlus välistab äriettevõtted, akadeemilised asutused ja kõik riigist sõltuvad üksused
=
wide range of individuals, groups of people, networks, movements, associations and organizations that manifest and advocate for the interests of their members and others
Note 1. It can be based on philanthropic, cultural, religious, environmental or political values and convictions.
Note 2. This definition excludes for-profit companies and businesses, academia and all government-dependent entities.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society

https://civilsocietycommission.org/wp-content/uploads/2021/05/What-is-civil-society.pdf

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/51588/IDL-51588.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:d683ece8-4006-497d-a484-f90fdc0e484e/12%20Kocka%20Zivilgesellschaft.pdf

https://www.asanet.org/sites/default/files/attach/journals/mar19stfeature.pdf

https://www.itu.int/net/wsis/review/inc/docs/roreports/WSIS10_Country_Reporting-APC.pdf

https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12%20Lessons%20Partnering%20with%20Civil%20Society.pdf

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/71556/ssoar-2020-hummel_et_al-Understanding_Civil_Society_in_Europe.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2020-hummel_et_al-Understanding_Civil_Society_in_Europe.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!