conditional statement

tingimuslause

olemus
ISO/IEC 2382:
liitlause, mis valib täitmiseks ühe lisatud lausejadadest (või ei vali neist ühtki), sõltuvalt ühe või mitme tingimusega tingimusavaldise väärtusest;
näide: Pascali if-laused ja case-laused on tingimuslaused
= a compound statement that selects for execution one or none of the enclosed sequence s of statement s depending on the value of a conditional expression of one or more corresponding conditions
Example: In Pascal, if statement s and case statement s are conditional statements.

Toimub laadimine

conditional statement

tingimuslause

olemus
ISO/IEC 2382:
liitlause, mis valib täitmiseks ühe lisatud lausejadadest (või ei vali neist ühtki), sõltuvalt ühe või mitme tingimusega tingimusavaldise väärtusest;
näide: Pascali if-laused ja case-laused on tingimuslaused
= a compound statement that selects for execution one or none of the enclosed sequence s of statement s depending on the value of a conditional expression of one or more corresponding conditions
Example: In Pascal, if statement s and case statement s are conditional statements.

Palun oodake...

Tõrge

conditional statement

tingimuslause

olemus
ISO/IEC 2382:
liitlause, mis valib täitmiseks ühe lisatud lausejadadest (või ei vali neist ühtki), sõltuvalt ühe või mitme tingimusega tingimusavaldise väärtusest;
näide: Pascali if-laused ja case-laused on tingimuslaused
= a compound statement that selects for execution one or none of the enclosed sequence s of statement s depending on the value of a conditional expression of one or more corresponding conditions
Example: In Pascal, if statement s and case statement s are conditional statements.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!