customer (1)

klient (1a)

olemus
toote või teenuse tegelik või potentsiaalne saaja

Wiktionary:
1. a patron, a client; one who purchases or receives a product or service from a business or merchant, or intends to do so

ISO/IEC Guide 76:2020:
organisatsioon või elanikkonna üksikliige,
kes soetab või kasutab teenuseid
ärilistel, era- või üldkasulikel eesmärkidel

= organization or individual member of the general public purchasing or using services for commercial, private or public purposes

ISO 10001:
isik või organisatsioon endale määratud või vajaliku
toote või teenuse tegeliku või võimaliku saajana;
näiteks tarbija, lõppkasutaja, sisemise protsessi toote või teenuse saaja, kasusaaja, soetaja,
organisatsiooniväline või -sisene
= person or organization that could or does receive a product or a service that is intended for or required by this person or organization
EXAMPLE:Consumer, client, end-user, retailer, receiver of product or service from an internal process, beneficiary and purchaser.
Note. A customer can be internal or external to the organization.


ISO/IEC 12207, 19770, 24748, ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
organisatsioon või isik toote või teenuse saajana
= organization or person that receives a product or service

ISO/IEC 20000:
organisatsioon või organisatsiooniosa teenus(t)e saajana
= organization or part of an organization that receives a service or services

ISO/IEC 25062:
toote soetamist kaalutlev organisatsioon
= organization considering the purchase of the product

ISO 14452:
makse eest õiguslikult vastutav isik või üksus või tarbija,
kel on õiguslikult lubatav kasutada teenust,
mida tarnija annab arve tasujale
= person or entity legally responsible for payment, or a consumer legally entitled to use the service provided by the supplier to the bill payer

ISO/IEC 27041, 27042, client :
isik või organisatsioon, kelle huvides
sooritatakse uurimine
= person or organisation on whose behalf the investigation is to be undertaken

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Customer

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/types-of-customers/

https://www.revechat.com/blog/types-of-customers/

vt ka
- auditi klient
- kliendihaldus
- kliendi pilvteenusehaldur
- kliendiprivaatsus
- klienditugi
- klient (2)
- klientidevaheline turundus; klientidevahelised tehingud, C2C
- pilvteenuse klient
- pilvteenuse kliendi andmed
- sideteenuse klient

Toimub laadimine

customer (1)

klient (1a)

olemus
toote või teenuse tegelik või potentsiaalne saaja

Wiktionary:
1. a patron, a client; one who purchases or receives a product or service from a business or merchant, or intends to do so

ISO/IEC Guide 76:2020:
organisatsioon või elanikkonna üksikliige,
kes soetab või kasutab teenuseid
ärilistel, era- või üldkasulikel eesmärkidel

= organization or individual member of the general public purchasing or using services for commercial, private or public purposes

ISO 10001:
isik või organisatsioon endale määratud või vajaliku
toote või teenuse tegeliku või võimaliku saajana;
näiteks tarbija, lõppkasutaja, sisemise protsessi toote või teenuse saaja, kasusaaja, soetaja,
organisatsiooniväline või -sisene
= person or organization that could or does receive a product or a service that is intended for or required by this person or organization
EXAMPLE:Consumer, client, end-user, retailer, receiver of product or service from an internal process, beneficiary and purchaser.
Note. A customer can be internal or external to the organization.


ISO/IEC 12207, 19770, 24748, ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
organisatsioon või isik toote või teenuse saajana
= organization or person that receives a product or service

ISO/IEC 20000:
organisatsioon või organisatsiooniosa teenus(t)e saajana
= organization or part of an organization that receives a service or services

ISO/IEC 25062:
toote soetamist kaalutlev organisatsioon
= organization considering the purchase of the product

ISO 14452:
makse eest õiguslikult vastutav isik või üksus või tarbija,
kel on õiguslikult lubatav kasutada teenust,
mida tarnija annab arve tasujale
= person or entity legally responsible for payment, or a consumer legally entitled to use the service provided by the supplier to the bill payer

ISO/IEC 27041, 27042, client :
isik või organisatsioon, kelle huvides
sooritatakse uurimine
= person or organisation on whose behalf the investigation is to be undertaken

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Customer

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/types-of-customers/

https://www.revechat.com/blog/types-of-customers/

vt ka
- auditi klient
- kliendihaldus
- kliendi pilvteenusehaldur
- kliendiprivaatsus
- klienditugi
- klient (2)
- klientidevaheline turundus; klientidevahelised tehingud, C2C
- pilvteenuse klient
- pilvteenuse kliendi andmed
- sideteenuse klient

Palun oodake...

Tõrge

customer (1)

klient (1a)

olemus
toote või teenuse tegelik või potentsiaalne saaja

Wiktionary:
1. a patron, a client; one who purchases or receives a product or service from a business or merchant, or intends to do so

ISO/IEC Guide 76:2020:
organisatsioon või elanikkonna üksikliige,
kes soetab või kasutab teenuseid
ärilistel, era- või üldkasulikel eesmärkidel

= organization or individual member of the general public purchasing or using services for commercial, private or public purposes

ISO 10001:
isik või organisatsioon endale määratud või vajaliku
toote või teenuse tegeliku või võimaliku saajana;
näiteks tarbija, lõppkasutaja, sisemise protsessi toote või teenuse saaja, kasusaaja, soetaja,
organisatsiooniväline või -sisene
= person or organization that could or does receive a product or a service that is intended for or required by this person or organization
EXAMPLE:Consumer, client, end-user, retailer, receiver of product or service from an internal process, beneficiary and purchaser.
Note. A customer can be internal or external to the organization.


ISO/IEC 12207, 19770, 24748, ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
organisatsioon või isik toote või teenuse saajana
= organization or person that receives a product or service

ISO/IEC 20000:
organisatsioon või organisatsiooniosa teenus(t)e saajana
= organization or part of an organization that receives a service or services

ISO/IEC 25062:
toote soetamist kaalutlev organisatsioon
= organization considering the purchase of the product

ISO 14452:
makse eest õiguslikult vastutav isik või üksus või tarbija,
kel on õiguslikult lubatav kasutada teenust,
mida tarnija annab arve tasujale
= person or entity legally responsible for payment, or a consumer legally entitled to use the service provided by the supplier to the bill payer

ISO/IEC 27041, 27042, client :
isik või organisatsioon, kelle huvides
sooritatakse uurimine
= person or organisation on whose behalf the investigation is to be undertaken

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Customer

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/types-of-customers/

https://www.revechat.com/blog/types-of-customers/

vt ka
- auditi klient
- kliendihaldus
- kliendi pilvteenusehaldur
- kliendiprivaatsus
- klienditugi
- klient (2)
- klientidevaheline turundus; klientidevahelised tehingud, C2C
- pilvteenuse klient
- pilvteenuse kliendi andmed
- sideteenuse klient

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!