AKIT
English Eesti

audit client

auditi klient

olemus
ISO 9000:
organisatsioon või isik, kes tellib auditi
=
organization or person requesting an audit

ISO 19011:
organisatsioon või isik, kes tellib auditi:
siseauditi kliendiks võib olla
- auditeeritav
- auditikava haldur
välisauditi võib tellida näiteks
- regulatiivorgan
- lepingupool
- potentsiaalne või tegelik klient
=
organization or person requesting an audit
Note 1. In the case of internal audit, the audit client can also be the auditee or the individual(s) managing the audit programme. Requests for external audit can come from sources such as regulators, contracting parties or potential or existing clients.


vt ka
- auditeeritav organisatsioon