AKIT
English Eesti

auditee

auditeeritav

olemus
ISO 9000, ISO/IEC/IEEE 24765:
organisatsioon, mida auditeeritakse
=
organization being audited

ISO 19011:
organisatsioon(iosa), mida auditeeritakse
=
organization as a whole or parts thereof being audited

vt ka
- audit
- auditeeritav organisatsioon
- auditi klient