AKIT
English Eesti

alarm processor

alarmiprotsessor

olemus
alarme töötlev vahend

näide
ISO/IEC 10181:
funktsioon, mis reaktsioonina turvaalarmile
genereerib sobiva toimingu ja turvarevisjonisõnumi