AKIT
English Eesti

alarm processor

alarmiprotsessor

olemus
alarme töötlev vahend

näide
ISO/IEC 10181:
funktsioon, mis reaktsioonina turvaalarmile
genereerib sobiva toimingu ja turvarevisjonisõnumi
=
a function which generates an appropriate action in response to a security alarm and generates a security audit message