AKIT
English Eesti

alert threshold

alarmilävi

olemus
hoiatuse ja/või alarmi väljastuse kriteerium, põhineb
ühe või mitme seiratava parameetri ja/või oleku
väärtusel ja selle väärtuse kestusel

vt ka
- alarmsündmus
- lävi