AKIT
English Eesti

authentication server

autentimisserver

olemus
autentimist hõlbustav rakendus:
- eraldi arvutil, kohtvõrgu kommutaatoril või mujal
- võrkupääsu taotleva olemi (inimkasutaja,
teise serveri vm) autentimiseks
- võib toetada multiautentimist

täpsemalt
https://www.slideshare.net/abhishekchikane/authentication-server

näide
http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=1552963&seqNum=2

vt ka
https://tools.ietf.org/html/rfc1413