AKIT
English Eesti

analog

analoog-

olemus
pidevuslik, pidevaloomuline:
- pidevana muutuv füüsikaline suurus
- pideval kujul esitatud andmed
- neid kasutav protsess või funktsionaalüksus

näide
https://www.guru99.co

vt ka
- analoogandmed
- analoog-digitaalmuundur
- analoogjälitus
- analoogkuju
- analoogsignaal
- analoogsalvesti
- analoogtelefonside
- digitaal-