AKIT
English Eesti

accountability (1)

jälitatavus (1)

olemus
võimalikkus üheselt välja selgitada
olukorra või sündmuse tekke eest vastutajat,
põhjuse- või seoseahela taastamise võimalikkus

ISO 7498, ISO/IEC 2382, 13888:
olemi toimingute üheselt temani jälitamise võimalikkus

vt ka
- jälitatavus (2)
- nõuete jälitatavus