AKIT
English Eesti

accountability (1)

jälitatavus (1)

olemus
võimalikkus üheselt välja selgitada
olukorra või sündmuse tekke eest vastutajat,
taastada põhjuse- või seoseahelat

ISO 7498, ISO/IEC 2382, 13888:
olemi toimingute üheselt
temani jälitamise võimalikkus

vt ka
- jälitatavus (2)
- nõuete jälitatavus