Article 12

artikkel 12

olemus
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis:
- õigus privaatsuse, perekonna, kodu,
kirjavahetuse, au ja maine puutumatusele
- õigus seaduse kaitsele selle puutumatuse
meelevaldse rikkumise eest
=
Universal Declaration of Human Rights,
Article 12:
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

lokaalseid iseärasusi
- Eesti põhiseaduses on
kaitstava järjestus teistsugune
- privacy vasteks on Eesti juriidikas "eraelu",
mitte nüüdisaegselt määratletud privaatsus
- Eesti andmekaitseseadus
vabastab ühe äritegevusala
selle artikli järgimise kohustusest

Toimub laadimine

Article 12

artikkel 12

olemus
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis:
- õigus privaatsuse, perekonna, kodu,
kirjavahetuse, au ja maine puutumatusele
- õigus seaduse kaitsele selle puutumatuse
meelevaldse rikkumise eest
=
Universal Declaration of Human Rights,
Article 12:
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

lokaalseid iseärasusi
- Eesti põhiseaduses on
kaitstava järjestus teistsugune
- privacy vasteks on Eesti juriidikas "eraelu",
mitte nüüdisaegselt määratletud privaatsus
- Eesti andmekaitseseadus
vabastab ühe äritegevusala
selle artikli järgimise kohustusest

Palun oodake...

Tõrge

Article 12

artikkel 12

olemus
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis:
- õigus privaatsuse, perekonna, kodu,
kirjavahetuse, au ja maine puutumatusele
- õigus seaduse kaitsele selle puutumatuse
meelevaldse rikkumise eest
=
Universal Declaration of Human Rights,
Article 12:
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

lokaalseid iseärasusi
- Eesti põhiseaduses on
kaitstava järjestus teistsugune
- privacy vasteks on Eesti juriidikas "eraelu",
mitte nüüdisaegselt määratletud privaatsus
- Eesti andmekaitseseadus
vabastab ühe äritegevusala
selle artikli järgimise kohustusest

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!