AKIT
English Eesti

Article 12

artikkel 12

olemus
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis:
- õigus privaatsuse, perekonna, kodu,
kirjavahetuse, au ja maine puutumatusele
- õigus seaduse kaitsele selle puutumatuse
meelevaldse rikkumise eest

lokaalseid iseärasusi
- Eesti põhiseaduses on
kaitstava järjestus teistsugune

- privacy vasteks on Eesti juriidikas "eraelu",
mitte tänapäevaselt määratletud privaatsus

- Eesti andmekaitseseadus
vabastab ühe äritegevusala
selle artikli järgimise kohustusest