AKIT
English Eesti

Article 12

artikkel 12

olemus
ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis: kuulutab õigust privaatsuse, perekonna, kodu, kirjavahetuse, au ja maine puutumatusele ning õigust seaduse kaitsele selle meelevaldse rikkumise eest

lokaalseid iseärasusi
- Eesti põhiseaduses on prioriteetide järjestus teistsugune

- privacy vasteks on Eesti juriidikas "eraelu"; võrdle: privaatsus

- Eesti andmekaitseseadus vabastab ühe äritegevusala selle artikli järgimise kohustusest