AKIT
English Eesti

artificial

tehis-

olemus
inimese loodud, vastandina looduslikule

vt ka
- tehis
- tehisintellekt