AKIT
English Eesti

actual level of trust

tegelik usaldustase

ISO/IEC 27034: tulem auditiprotsessist, mis toetab asitõenditega seda, et kõik rakenduse sihtusaldustasemega nõutavad rakenduse turvameetmed on õigesti teostatud ja verifitseeritud ning andsid oodatavaid tulemusi