AKIT
English Eesti

actual level of trust

tegelik usaldustase

olem
ISO/IEC 27034:
auditiprotsessi tulem
asitõenditega selle kohta, et
kõik rakenduse turvameetmed , mida
nõuab rakenduse sihtusaldustase,
- on õigesti teostatud ja kontrollitud ning
- andsid oodatavaid tulemusi