AKIT
English Eesti

actual level of trust

tegelik usaldustase

olem
ISO/IEC 27034:
auditiprotsessi tulem asitõenditega selle kohta, et
kõik rakenduse sihtusaldustasemega nõutavad rakenduse turvameetmed
- on õigesti teostatud ja verifitseeritud ning
- andsid oodatavaid tulemusi