AKIT
English Eesti

adjudicator

arbiter; kohtunik; õigusemõistja