AKIT
English Eesti

abandonware

jäätvara

Õ:"jäät-" = kasutamata jäetud, maha- v kõrvalejäetud; jäätkaevandus, jäätmaa (ÕS)

olemus
orbteose erijuht,
omaniku ja valmistaja hüljatud toode,
mida enam ei turustata ega toetata:
- eeskätt tarkvara
- on endiselt kaetud autoriõigusega, kuid
- enamasti suhtub omanik selle rikkumisse leigelt

jäätvara arhiive
http://www.abandonwarering.com/?Page=Listing

http://www.abandonia.com/

http://byterevel.com/2011/05/12/macintosh-garden/