AKIT
English Eesti

annual loss

aastakahju

olemus
kontekstist sõltuv tegelik kahju aastas
=
a content-dependent actual loss over a whole year

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/annual-loss

vt ka
- oodatav aastakahju