AKIT
English Eesti

audit evidence

auditi asitõendid

olemus
ISO 19011:
andmikud, faktikinnitused või muu teave,
mis on auditi kriteeriumide mõttes
asjakohane ja verifitseeritav, kusjuures
- asitõendid võivad olla kvalitatiivsed või kvantitatiivsed
- objektiivne asitõend tõestab või tõendab millegi
olemasolu või õigsust

ülevaateid
http://www.jsu.edu/business/fea/faculty/zanzig/477/477_7.ppt

https://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-00326.pdf

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a022-2010-iaasb-handbook-isa-500.pdf

http://www.accaglobal.com/ubcs/en/member/discover/cpd-articles/audit-assurance/specific-considerations.html