AKIT
English Eesti

actor

tegija; aktor

olemus
aktiivne olem, subjekt; sealhulgas

ISO/IEC 27034: rakenduse elutsüklis mingit toimingut sooritav või rakendusega kaasneva või rakendusest mõjutatud protsessiga interaktsiooni algatav isik või protsess