AKIT
English Eesti

actor

tegija (2); aktor

olemus
aktiivne olem, subjekt

näide
ISO/IEC 27034:
isik või protsess,kes/mis
rakenduse elutsüklis
- sooritab mingit toimingut või
- algatab interaktsiooni mingi protsessiga,
mis kaasneb rakendusega
või mida mõjutab rakendus