AKIT
English Eesti

producer (3)

valmistaja (2), tegija (1); tootja (2)

olemus
Merriam-Webster:
1: one that produces
especially : one that grows agricultural products or manufactures crude materials into articles of use

https://en.wikipedia.org/wiki/Producer_(agriculture)

näiteid
commodity producer -- kaubatootja
direct producer -- esmatootja
mass producer -- masstootja
primary producer -- toormetootja
producer price -- tootjahind
producer price index -- hulgihinnaindeks

ISO/IEC 27041:
instrumendi looja või tarnija,
sealhulgas iga muutja või kohandaja:
loomise, hoolduse või kohandamise eest
vastutav(ad) isik(ud) või organisatsioon(id);
muutmine ja kohandamine on ka
näiteks skriptide loomine
funktsioonide automatiseerimiseks

vt ka
- valmistaja (1)