AKIT
English Eesti

attack potential

ründepotentsiaal

olemus
võimaliku ründe õnnestumise hinnang ründaja võimete põhjal

ISO/IEC 27032: tajutav võimaliku ründe õnnestumise potentsiaal, väljendatuna ründaja oskuste, ressursside ja motivatsiooni kaudu

ISO/IEC 15408 (CC), ISO/IEC 30124: hindamisobjekti ründamiseks vajaliku pingutuse mõõt, väljendatuna ründaja oskuste, ressursside ja motivatsiooni kaudu; füüsiline rünne süsteemi komponentidele võib olla vähemalt niisama toimiv kui süsteemi küberrünne

näiteid
https://www.commoncriteriaportal.org/iccc/7iccc/t2/t2201500.pdf

https://www.sogis.org/documents/cc/domains/hardware_devices/JIL-%20Application-of-Attack-Potential-to-Hardware-Devices-with-Security-Boxes-v2-0-(for_trial_use).pdf

https://www.slideshare.net/javitallon/overflowing-attack-potential-scoring-defence-indepth-14273895

https://koclab.cs.ucsb.edu/teaching/ecc/project/samples/HessenNygard.pdf