AKIT
English Eesti

advisory (2)

nõuandmik

ISO/IEC 29147: teavitav, hoiatav ja nõustav teadaanne või infoleht toote mingi nõrkuse kohta, seejuures
- võib sisaldada nõuandeid nõrkuse käsitlemiseks
- tavaliselt kirjeldab mingit hetkenõrkust ja kehtib selleks hekeks
- võib hõlmata mitut toodet ja/või teenust, nõrkuste võimalikku mõju, lahendus- ja leevendusteavet ja viiteid
- andmiku võib avaldada turustaja, leidja või koordinaator
- lisateabe ilmumisel võidakse läbi vaadata