AKIT
English Eesti

assistive technology

hõlbustusvahendid; tehnilised abivahendid