assistive technology

hõlbustusvahendid; tehnilised abivahendid; tehniline abivahend

olemus
vahendid puuetega inimeste toimingute hõlbustuseks
= products or systems that support and assist individuals with disabilities

ISO/IEC 2382-36:
alternatiivne hõlbustussüsteemile spetsialiseeeritud tarkvara ja/või riistvara, millega asendatakse või täiendatakse tavalist juhtimise, kuvamise või töötluse tarkvara või riistvara
Näiteid: kuvamuundur, alternatiivklaviatuur, punktkirjakuvar, kuvasuurendi
= alternative access system specialized software
and/or hardware used in place of or in addition to
commonly used software or hardware for control,
display or processing
Example. Screen reader, alternative keyboard,
refreshable Braille device, screen magnifier.


ISO/IEC 2382-36:
(hindamine) funktsionaalüksused ja teenused, mis soodustavad kasutajail IT kasutamist, näiteks tegutsemispuuetega (näiteks meelepuude või füüsilise puudega) inimestel
= (assessment) functional units and services that facilitate the use of IT by users, such as people with functioning disabilities (e.g., sensory or physical impairment)

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=DB9pKkZoJDc

https://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology

https://www.atia.org/at-resources/what-is-at/

https://www.ocali.org/up_doc/AT_Resource_Guide_1.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_IDA(2018)603218_EN.pdf

https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/03/Assistive-Technology-Devices-2017_Eng.pdf

Toimub laadimine

assistive technology

hõlbustusvahendid; tehnilised abivahendid; tehniline abivahend

olemus
vahendid puuetega inimeste toimingute hõlbustuseks
= products or systems that support and assist individuals with disabilities

ISO/IEC 2382-36:
alternatiivne hõlbustussüsteemile spetsialiseeeritud tarkvara ja/või riistvara, millega asendatakse või täiendatakse tavalist juhtimise, kuvamise või töötluse tarkvara või riistvara
Näiteid: kuvamuundur, alternatiivklaviatuur, punktkirjakuvar, kuvasuurendi
= alternative access system specialized software
and/or hardware used in place of or in addition to
commonly used software or hardware for control,
display or processing
Example. Screen reader, alternative keyboard,
refreshable Braille device, screen magnifier.


ISO/IEC 2382-36:
(hindamine) funktsionaalüksused ja teenused, mis soodustavad kasutajail IT kasutamist, näiteks tegutsemispuuetega (näiteks meelepuude või füüsilise puudega) inimestel
= (assessment) functional units and services that facilitate the use of IT by users, such as people with functioning disabilities (e.g., sensory or physical impairment)

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=DB9pKkZoJDc

https://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology

https://www.atia.org/at-resources/what-is-at/

https://www.ocali.org/up_doc/AT_Resource_Guide_1.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_IDA(2018)603218_EN.pdf

https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/03/Assistive-Technology-Devices-2017_Eng.pdf

Palun oodake...

Tõrge

assistive technology

hõlbustusvahendid; tehnilised abivahendid; tehniline abivahend

olemus
vahendid puuetega inimeste toimingute hõlbustuseks
= products or systems that support and assist individuals with disabilities

ISO/IEC 2382-36:
alternatiivne hõlbustussüsteemile spetsialiseeeritud tarkvara ja/või riistvara, millega asendatakse või täiendatakse tavalist juhtimise, kuvamise või töötluse tarkvara või riistvara
Näiteid: kuvamuundur, alternatiivklaviatuur, punktkirjakuvar, kuvasuurendi
= alternative access system specialized software
and/or hardware used in place of or in addition to
commonly used software or hardware for control,
display or processing
Example. Screen reader, alternative keyboard,
refreshable Braille device, screen magnifier.


ISO/IEC 2382-36:
(hindamine) funktsionaalüksused ja teenused, mis soodustavad kasutajail IT kasutamist, näiteks tegutsemispuuetega (näiteks meelepuude või füüsilise puudega) inimestel
= (assessment) functional units and services that facilitate the use of IT by users, such as people with functioning disabilities (e.g., sensory or physical impairment)

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=DB9pKkZoJDc

https://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology

https://www.atia.org/at-resources/what-is-at/

https://www.ocali.org/up_doc/AT_Resource_Guide_1.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_IDA(2018)603218_EN.pdf

https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/03/Assistive-Technology-Devices-2017_Eng.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!