AKIT
English Eesti

audit criteria

auditi kriteeriumid

olemus
etalon, millega võrreldakse auditi asitõendeid:
poliitikate, protseduuride või nõuete kogum

vastavus ja lahknevus
inglise keeles sõltub see terminipaar etaloni liigist
ISO 19011:
nõuete puhul: conformity/nonconformity
õigusaktide puhul: compliance/noncompliance

ülevaateid
https://ujjwaljoshi.wordpress.com/2014/02/08/what-is-the-difference-between-audit-scope-and-audit-criteria/

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/methodology/performance-audit/manual/4043.shtm

https://yellowbook-cpe.com/what-is-audit-criteria.html