AKIT
English Eesti

analog output (3)

analoogväljastis

Õ:väljund on väljumiskoht,
mitte signaal ega andmed

vt ka
- analoogväljund
- analoogväljundsignaal