AKIT
English Eesti

analog output (3)

analoogväljastis

Õ:väljund on väljumiskoht,
mitte signaal ega andmed

olemus
väljastatud teave analoogkujul
=
outputted information in analog format

vt ka
- analoogandmed
- analoogväljund
- analoogväljundsignaal