AKIT
English Eesti

analog output (1)

analoogväljund

Õ:väljund on väljumiskoht,
mitte signaal ega andmed

vt ka
- analoogväljastis
- analoogväljundsignaal