alpha character (2)

tärk; kirjamärk (2)

( = alphanumeric character, "tähe- või numbrimärk")

olemus
(2a) tärk: täht või number
= ISO 3901: digit or letter

(2b) tärk: täht, number või erimärk
= Merriam-Webster:
alphanumeric, adj
1: consisting of both letters and numbers and often other symbols (such as punctuation marks and mathematical symbols)
// an alphanumeric code
also : being a character in an alphanumeric system

https://en.wikipedia.org/wiki/Alphanumericals

(2c) kirjamärk: kirjasüsteemi graafiline element
ISO/IEC 9735
kirjamärgistik:
märgistik, mis sisaldab
tähti, numbreid ja/või ideogramme
ning võib sisaldada muid graafilisi märke
= alphanumeric character set:
character set that contains letters, digits and/or ideograms, and may contain other graphic characters

Toimub laadimine

alpha character (2)

tärk; kirjamärk (2)

( = alphanumeric character, "tähe- või numbrimärk")

olemus
(2a) tärk: täht või number
= ISO 3901: digit or letter

(2b) tärk: täht, number või erimärk
= Merriam-Webster:
alphanumeric, adj
1: consisting of both letters and numbers and often other symbols (such as punctuation marks and mathematical symbols)
// an alphanumeric code
also : being a character in an alphanumeric system

https://en.wikipedia.org/wiki/Alphanumericals

(2c) kirjamärk: kirjasüsteemi graafiline element
ISO/IEC 9735
kirjamärgistik:
märgistik, mis sisaldab
tähti, numbreid ja/või ideogramme
ning võib sisaldada muid graafilisi märke
= alphanumeric character set:
character set that contains letters, digits and/or ideograms, and may contain other graphic characters

Palun oodake...

Tõrge

alpha character (2)

tärk; kirjamärk (2)

( = alphanumeric character, "tähe- või numbrimärk")

olemus
(2a) tärk: täht või number
= ISO 3901: digit or letter

(2b) tärk: täht, number või erimärk
= Merriam-Webster:
alphanumeric, adj
1: consisting of both letters and numbers and often other symbols (such as punctuation marks and mathematical symbols)
// an alphanumeric code
also : being a character in an alphanumeric system

https://en.wikipedia.org/wiki/Alphanumericals

(2c) kirjamärk: kirjasüsteemi graafiline element
ISO/IEC 9735
kirjamärgistik:
märgistik, mis sisaldab
tähti, numbreid ja/või ideogramme
ning võib sisaldada muid graafilisi märke
= alphanumeric character set:
character set that contains letters, digits and/or ideograms, and may contain other graphic characters

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!