AKIT
English Eesti

letter (1)

kirjatäht, täht

olemus
ISO/IEC 2382:
kirjamärk, mis
üksikuna või koos teistega
on peamiselt pandud esitama
suulise kõne mingit helielementi,
kusjuures
diakriitilised märgid eraldi kasutatuna ja kirjavahemärgid ei ole tähed

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_(alphabet)

vt ka
- grafeem
- kiri