AKIT
English Eesti

font (1)

kiri, font (1), šrift

olemus
kindla kirjatüübi ja -laadiga kirjamärkide komplekt
- Euroopa tähestike puhul võivad laadi aspektideks olla kirjatüübile kinnistatud või rakendatavad variatsioonid, näiteks
----- kirja suurus
----- kirja paksus
----- kalle
----- tähelaius

täpsemalt
https://en.wikipedia.org/wiki/Font