failure notification policy

tõrketeatepoliitika

näide
ISO/IEC 19086:
poliitika, mis spetsifitseerib protsessid,
millega pilvteenuse klient ja pilvteenusepartner
saavad pilvteenusetarnijale teatada teenuse katkemisest
ja millega pilvteenusetarnija saab neile teatada,
et on toimunud katkestus;
selles poliitikas võidakse määrata ka
- protsess ajakohastusteks pärast teenusekatkestusi
- teadete ja uuendite saajad
- maksimaalne aeg avastatud teenusekatkestusest teatamiseni
- maksimaalne aeg katkestusejärgsete ajakohastuste vahel
- ajakohastuste kirjelduse viis
=
policy specifying the processes by which the cloud service customer and cloud service partner can notify the cloud service provider of a service outage and by which the cloud service provider can notify the cloud service customer and cloud service partner that a service outage has occurred.
Note. The policy may also include the process for providing updates on service outages, who receives notifications and updates, the maximum time between the detection of a service outage and the issuance of a notice of service outage, the maximum time interval between service outage updates and how service outage updates are described.


https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19086:-1:ed-1:v1:en

Toimub laadimine

failure notification policy

tõrketeatepoliitika

näide
ISO/IEC 19086:
poliitika, mis spetsifitseerib protsessid,
millega pilvteenuse klient ja pilvteenusepartner
saavad pilvteenusetarnijale teatada teenuse katkemisest
ja millega pilvteenusetarnija saab neile teatada,
et on toimunud katkestus;
selles poliitikas võidakse määrata ka
- protsess ajakohastusteks pärast teenusekatkestusi
- teadete ja uuendite saajad
- maksimaalne aeg avastatud teenusekatkestusest teatamiseni
- maksimaalne aeg katkestusejärgsete ajakohastuste vahel
- ajakohastuste kirjelduse viis
=
policy specifying the processes by which the cloud service customer and cloud service partner can notify the cloud service provider of a service outage and by which the cloud service provider can notify the cloud service customer and cloud service partner that a service outage has occurred.
Note. The policy may also include the process for providing updates on service outages, who receives notifications and updates, the maximum time between the detection of a service outage and the issuance of a notice of service outage, the maximum time interval between service outage updates and how service outage updates are described.


https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19086:-1:ed-1:v1:en

Palun oodake...

Tõrge

failure notification policy

tõrketeatepoliitika

näide
ISO/IEC 19086:
poliitika, mis spetsifitseerib protsessid,
millega pilvteenuse klient ja pilvteenusepartner
saavad pilvteenusetarnijale teatada teenuse katkemisest
ja millega pilvteenusetarnija saab neile teatada,
et on toimunud katkestus;
selles poliitikas võidakse määrata ka
- protsess ajakohastusteks pärast teenusekatkestusi
- teadete ja uuendite saajad
- maksimaalne aeg avastatud teenusekatkestusest teatamiseni
- maksimaalne aeg katkestusejärgsete ajakohastuste vahel
- ajakohastuste kirjelduse viis
=
policy specifying the processes by which the cloud service customer and cloud service partner can notify the cloud service provider of a service outage and by which the cloud service provider can notify the cloud service customer and cloud service partner that a service outage has occurred.
Note. The policy may also include the process for providing updates on service outages, who receives notifications and updates, the maximum time between the detection of a service outage and the issuance of a notice of service outage, the maximum time interval between service outage updates and how service outage updates are described.


https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19086:-1:ed-1:v1:en

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!