factor ring

faktorring

( = quotient ring)

olemus
ringi R mingile kongruentsile S vastav faktorhulk R/S
= a ring whose elements are cosets with respect to a given ideal

omadusi
(i) kongruents S on kooskõlas liitmise ja korrutamisega,
seega R/S on ise ring
(ii) loomulik projektsioon faktorhulgale R/S
on ringide homomorfism
(iii) nullelemendi ekvivalentsusklass 0/S
on ringi R mingi ideaal I,
mistõttu R/S asemel kasutatakse tähist R/I

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/QuotientRing.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Quotient_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Quotient_ring

Toimub laadimine

factor ring

faktorring

( = quotient ring)

olemus
ringi R mingile kongruentsile S vastav faktorhulk R/S
= a ring whose elements are cosets with respect to a given ideal

omadusi
(i) kongruents S on kooskõlas liitmise ja korrutamisega,
seega R/S on ise ring
(ii) loomulik projektsioon faktorhulgale R/S
on ringide homomorfism
(iii) nullelemendi ekvivalentsusklass 0/S
on ringi R mingi ideaal I,
mistõttu R/S asemel kasutatakse tähist R/I

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/QuotientRing.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Quotient_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Quotient_ring

Palun oodake...

Tõrge

factor ring

faktorring

( = quotient ring)

olemus
ringi R mingile kongruentsile S vastav faktorhulk R/S
= a ring whose elements are cosets with respect to a given ideal

omadusi
(i) kongruents S on kooskõlas liitmise ja korrutamisega,
seega R/S on ise ring
(ii) loomulik projektsioon faktorhulgale R/S
on ringide homomorfism
(iii) nullelemendi ekvivalentsusklass 0/S
on ringi R mingi ideaal I,
mistõttu R/S asemel kasutatakse tähist R/I

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/QuotientRing.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Quotient_ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Quotient_ring

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!