AKIT
English Eesti

ideal of a ring

ringi ideaal

olemus
ringi \(R\) selline alamring \(J\), et
kui \(x\in J\) ja \(r\) on ringi \(R\) mis tahes element,
siis korrutised \(rx\) ja \(xr\) on ideaali \(J\) elemendid

näide
paarisarvud moodustavad ideaali täisarvude ringis

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Ideal_(ring_theory)

http://www.cs.cas.cz/portal/AlgoMath/AlgebraicStructures/RingTheory/BasicNotions/Ideal.htm