AKIT
English Eesti

natural projection

loomulik projektsioon

olemus
funktsioon hulgast H selle hulga faktorhulgale:
igale elemendile x vastendab
selle elemendi ekvivalentsusklassi x/S

├╝levaateid
http://mathworld.wolfram.com/NaturalProjection.html

https://planetmath.org/naturalprojection

rakendusi
http://people.inf.ethz.ch/basin/pubs/tacas18.pdf