normalize

normaliseerima

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-37:
mingi üldkasutatava või standardse skaalaga võrdlemiseks väärtuste mastaapi muutma
Märkus 1 Mastaapi võidakse muuta lineaarselt või mittelineaarselt.
Märkus 2 Standardskaalavõib määrata skooride piirid, polaarsuse või jaotuse.
= rescale of values for comparison against a common or standardized scale
Note 1. Rescaling can be linear or non-linear.
Note 2. The standardized scale may specify a range for the scores, a polarity or a distribution.

Toimub laadimine

normalize

normaliseerima

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-37:
mingi üldkasutatava või standardse skaalaga võrdlemiseks väärtuste mastaapi muutma
Märkus 1 Mastaapi võidakse muuta lineaarselt või mittelineaarselt.
Märkus 2 Standardskaalavõib määrata skooride piirid, polaarsuse või jaotuse.
= rescale of values for comparison against a common or standardized scale
Note 1. Rescaling can be linear or non-linear.
Note 2. The standardized scale may specify a range for the scores, a polarity or a distribution.

Palun oodake...

Tõrge

normalize

normaliseerima

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-37:
mingi üldkasutatava või standardse skaalaga võrdlemiseks väärtuste mastaapi muutma
Märkus 1 Mastaapi võidakse muuta lineaarselt või mittelineaarselt.
Märkus 2 Standardskaalavõib määrata skooride piirid, polaarsuse või jaotuse.
= rescale of values for comparison against a common or standardized scale
Note 1. Rescaling can be linear or non-linear.
Note 2. The standardized scale may specify a range for the scores, a polarity or a distribution.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!