national identification number

isikukood

olemus
numberkood elanike identifitseerimiseks,
eri maades eri vormingu ja otstarbega,
kantakse isikut tõendavatesse dokumentidesse,
näiteks sotsiaalkindlustusnumber
=
a numeric code on an identity document issued by a country or jurisdiction, e. g. social security number

Eestis
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019128
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032019005/consolide

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_number

Toimub laadimine

national identification number

isikukood

olemus
numberkood elanike identifitseerimiseks,
eri maades eri vormingu ja otstarbega,
kantakse isikut tõendavatesse dokumentidesse,
näiteks sotsiaalkindlustusnumber
=
a numeric code on an identity document issued by a country or jurisdiction, e. g. social security number

Eestis
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019128
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032019005/consolide

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_number

Palun oodake...

Tõrge

national identification number

isikukood

olemus
numberkood elanike identifitseerimiseks,
eri maades eri vormingu ja otstarbega,
kantakse isikut tõendavatesse dokumentidesse,
näiteks sotsiaalkindlustusnumber
=
a numeric code on an identity document issued by a country or jurisdiction, e. g. social security number

Eestis
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019128
In English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032019005/consolide

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_number

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!