N

N

olemus tähisena
https://en.wikipedia.org/wiki/N

näiteid
N = njuuton (Newton), vt SI-süsteemi tuletisühikud
N = lämmastik (nitrogen)
N = neutraaljuhe (neutral main)
N = põhi (North)
n = statistilise valimi suurus (statistical sample size)
n- = nano (nano), vt kümnendprefiks (decimal prefix)
n = täisarvuline või naturaalarvuline muutuja (integer variable)

Toimub laadimine

N

N

olemus tähisena
https://en.wikipedia.org/wiki/N

näiteid
N = njuuton (Newton), vt SI-süsteemi tuletisühikud
N = lämmastik (nitrogen)
N = neutraaljuhe (neutral main)
N = põhi (North)
n = statistilise valimi suurus (statistical sample size)
n- = nano (nano), vt kümnendprefiks (decimal prefix)
n = täisarvuline või naturaalarvuline muutuja (integer variable)

Palun oodake...

Tõrge

N

N

olemus tähisena
https://en.wikipedia.org/wiki/N

näiteid
N = njuuton (Newton), vt SI-süsteemi tuletisühikud
N = lämmastik (nitrogen)
N = neutraaljuhe (neutral main)
N = põhi (North)
n = statistilise valimi suurus (statistical sample size)
n- = nano (nano), vt kümnendprefiks (decimal prefix)
n = täisarvuline või naturaalarvuline muutuja (integer variable)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!