norm

norm (1)

olemus
(1a) üldkeeles (in common language):
ootuspärane või ettekirjutatud kuju või väärtus,
näiteks eetikanorm, keelenorm, päevanorm
= expected or prescribed form or value

Õ: inglise keeles võidakse selles tähenduses kasutada
terminit standard, eesti normkeeles mitte
https://en.wikipedia.org/wiki/Norm
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard

(1b) matemaatikas (in math):
kvantiteet, mis kirjeldab objekti pikkust/suurust /ulatust:
= a quantity that in some (possibly abstract) sense describes the length, size, or extent of the object

formaalselt:
kompleks- või reaalarvuliste skalaaridega moodulis defineeritud reaalarvuliste väärtustega funktsioon N,
millel on suvaliste vektorite u ja v ning
suvalise skalaari a korral järgmised omadused:
- N(av) = |a|N(v)
- N(u + v) = N(u) + N(v)
- N(v) on mittenegatiivne
- N(v) on null ainult siis, kui v on nullvektor

näiteid:
- arvu absoluutväärtus
- vektori pikkus
- vektori koordinaadi maksimaalne absoluutväärtus
- maatriksi norm vektori normi laiendusena

ülevaateid:
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Norm

http://mathworld.wolfram.com/Norm.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Norm_(mathematics)

vt ka
- alusnorm
- kehtestatud norm
- norm (2)
- normakt
- normeeritud ruum
- normikomisjon
- normkeel
- normpatent
- normviide
- organisatsiooni normkarkass
- p-aadnorm
- rakenduse normkarkass
- riskinorm
- sisemine õigusnorm, siseõigusnorm
- turvanorm
- vastavus õigusnormile

Toimub laadimine

norm

norm (1)

olemus
(1a) üldkeeles (in common language):
ootuspärane või ettekirjutatud kuju või väärtus,
näiteks eetikanorm, keelenorm, päevanorm
= expected or prescribed form or value

Õ: inglise keeles võidakse selles tähenduses kasutada
terminit standard, eesti normkeeles mitte
https://en.wikipedia.org/wiki/Norm
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard

(1b) matemaatikas (in math):
kvantiteet, mis kirjeldab objekti pikkust/suurust /ulatust:
= a quantity that in some (possibly abstract) sense describes the length, size, or extent of the object

formaalselt:
kompleks- või reaalarvuliste skalaaridega moodulis defineeritud reaalarvuliste väärtustega funktsioon N,
millel on suvaliste vektorite u ja v ning
suvalise skalaari a korral järgmised omadused:
- N(av) = |a|N(v)
- N(u + v) = N(u) + N(v)
- N(v) on mittenegatiivne
- N(v) on null ainult siis, kui v on nullvektor

näiteid:
- arvu absoluutväärtus
- vektori pikkus
- vektori koordinaadi maksimaalne absoluutväärtus
- maatriksi norm vektori normi laiendusena

ülevaateid:
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Norm

http://mathworld.wolfram.com/Norm.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Norm_(mathematics)

vt ka
- alusnorm
- kehtestatud norm
- norm (2)
- normakt
- normeeritud ruum
- normikomisjon
- normkeel
- normpatent
- normviide
- organisatsiooni normkarkass
- p-aadnorm
- rakenduse normkarkass
- riskinorm
- sisemine õigusnorm, siseõigusnorm
- turvanorm
- vastavus õigusnormile

Palun oodake...

Tõrge

norm

norm (1)

olemus
(1a) üldkeeles (in common language):
ootuspärane või ettekirjutatud kuju või väärtus,
näiteks eetikanorm, keelenorm, päevanorm
= expected or prescribed form or value

Õ: inglise keeles võidakse selles tähenduses kasutada
terminit standard, eesti normkeeles mitte
https://en.wikipedia.org/wiki/Norm
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard

(1b) matemaatikas (in math):
kvantiteet, mis kirjeldab objekti pikkust/suurust /ulatust:
= a quantity that in some (possibly abstract) sense describes the length, size, or extent of the object

formaalselt:
kompleks- või reaalarvuliste skalaaridega moodulis defineeritud reaalarvuliste väärtustega funktsioon N,
millel on suvaliste vektorite u ja v ning
suvalise skalaari a korral järgmised omadused:
- N(av) = |a|N(v)
- N(u + v) = N(u) + N(v)
- N(v) on mittenegatiivne
- N(v) on null ainult siis, kui v on nullvektor

näiteid:
- arvu absoluutväärtus
- vektori pikkus
- vektori koordinaadi maksimaalne absoluutväärtus
- maatriksi norm vektori normi laiendusena

ülevaateid:
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Norm

http://mathworld.wolfram.com/Norm.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Norm_(mathematics)

vt ka
- alusnorm
- kehtestatud norm
- norm (2)
- normakt
- normeeritud ruum
- normikomisjon
- normkeel
- normpatent
- normviide
- organisatsiooni normkarkass
- p-aadnorm
- rakenduse normkarkass
- riskinorm
- sisemine õigusnorm, siseõigusnorm
- turvanorm
- vastavus õigusnormile

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!