AKIT
English Eesti

entitlement (1)

seaduslik õigus; kehtestatud norm

olemus
(1a) õigus millelegi:
allkirjaõigus, hääleõigus, õigus hüvitisele, õigus tarkvarale
(1b) kehtestatud norm
(1c) mõnes kontekstis: maks

vt ka
- õiguseskeem